step6

จัดส่งเว็บไซต์

เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ทางเราจะจัดส่งเว็บไซต์พร้อม คอร์สอธิบายวิธีการใช้งาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยสถานที่การอธิบายการใช้งานจะคำนึงความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก