step1

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อตกลงรายละเอียดเรียบร้องแล้วทางเราจะทำการจัดส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่จะจัดทำขึ้นไปให้กับลูกค้า

step4

รวบรวมข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์

ให้ลูกค้าจัดส่งข้อมูลสำหรับจัดทำเว็บไซต์ เช่น โลโก้ รูปภาพต่างๆ และข้อมูลต่างๆ หากมีแนวทางที่ลูกค้าต้องการให้ออกแบบสามารถจัดส่งมาได้  รวมถึง Domain name ที่ต้องการจดทะเบียน ทาง Email  : boonchai.moo@gmail.com

step6

จัดส่งเว็บไซต์

เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ทางเราจะจัดส่งเว็บไซต์พร้อม คอร์สอธิบายวิธีการใช้งาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยสถานที่การอธิบายการใช้งานจะคำนึงความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก